Folyóiratok


Kiadványok köré szerveződött közösségünk. Az első körlevelünk is a közlési szándék megtestesítője volt. Ezt 1967-ben adtuk postára Baton Rouge, Louisiana-ból. Az ITT-OTT körlevelünk első alkalommal csak 30 olvasónak, résztvevőnek küldtük szét. Egy éven belül a körlevélből kőnyomatos folyóirat lett. Ez pedig már több száz olvasóhoz jutott el.

Kalendáriumok


Folyóiratunk 2004-ben változott ITT-OTT Kalendáriummá. Ez évi sereg szemlét biztosít a Magyar Baráti Közösség számára.

Meghívók


Szintén fontos kiadványa közösségünknek az évi találkozóink hivatalos meghívója, ami dokumentálja a tervezett programunkat és a meghívottjainkat évről-évre.

Könyvek


Időközönként, közösségünk könyvek kiadását is támogatta, például Transylvania: The Roots of Ethnic Conflict, Duray Miklós Kutyaszorítója, Janics Kálmán, A hontalanság évei, Illyés Elemér, Erdéy változása, és Bibó Dénes és Cseh Tibor összegyűjtött irásait.

 

Archívumok rendezése

2006. Május 5-én Ada Ohióban szortíroztuk az ITT-OTT Folyóirat negyven év archívumát, amit digitalizálva fel is tettünk az ITT-OTT honlapra. A Folyóiratok és Kalendáriumok teljes archívum anyaga.

Mérlegen a múlt és a jövő között

Ludányi András
ITT-OTT Folyóirat - 1981, 14. évfolyam 1. szám

...Mi akik az ITT-OTT-ot útnak indítottuk, és akik a Magyar Baráti Közösséget is életre hívtuk nem tartjuk magunkat emigránsoknak. A sorskivetettség és a kisebbségi lét, a szétszórtsági légkör, tényleg óriási lehetőségeket tartalmaznak számunkra. A szétszórtsági lelkület ebből kifolyólag képes új szemszögből vizsgálni népünk lehetőségeit és nem rabja a régi szólamoknak formuláknak. Azt hiszem Közösségünk rövid történelme ezt a megfigyelést már számtalanszor alátámasztotta próbálkozásainkban,mindennapi munkánkban...

Közösségünk vállalja a szétszórtsági sorsot és próbálja kiépíteni azt az intézményes és szervezeti alapot, ami biztósítja a nagytávú megmaradást és továbbfejlődést. Közösségünk önmagát a világon élő összmagyarság szerves részének tekinti.Tizenötmillió plusz magyarban gondolkodunk, és fontosnak tartjuk, hogy népünkkel mindenütt együttműködjünk, az országhatároktól függetlenül, hogy ezzel a néppel és ezért a népért dolgozzunk, küzdjünk és tökélesedjünk – ott a Duna-Tisza táján, a Felvidéken, Erdélyben, a déli végeken és mindenütt a szétszortságban...

Közösségünk baloldali megbélyegzése abból is származhat, hogy következetesen hangoztatjuk a kapcsolattartást a magyar néppel mind Magyarországon, mind Erdélyben, a Felvidéken, a Délvidéken Kárpátalján, és Burgelandban is. Vallásos meggyőződésünk, hogy nem szakadhatunk el gyökereinktől! Kell az állandó kapcsolattartás dialógus, máskülönben elsorvadunk. Érdekünk támogatni és megszervezni a vendéglátó munkát és előadó útakat az önművelés és népművelés elősegítése céljából...